Beste Martin, (2)

3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tot die tijd – en misschien ook wel daarna – is op Hofstijl een briefwisseling te lezen tussen de raadsleden David Rietveld (GroenLinks) en Martin Wörsdörfer (VVD). Eerstgenoemde trapte hier af en Martin reageerde. Vandaag het vervolg.

Beste Martin,

De tijd van vrijheid blijheid is inderdaad wel voorbij bij GroenLinks. Inmiddels zijn we een serieuze partij met goede ideeën die bereid is bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Op steeds meer plekken in Nederland trouwens. Niet alleen in de 3 grootste steden van Nederland, maar in tientallen gemeenten met in totaal 40% van de inwoners van Nederland. En wie bestuurt, weet dat er geen makkelijke keuzes zijn. Dus willen we als GroenLinks meer geld naar fietspaden en OV, maar beseffen we ook dat we het budget voor wegenonderhoud in stand moeten houden. We willen een goed armoedebeleid, maar zien ook wel dat het nodig is om de woonlasten binnen de perken te houden. We zijn trots op de culturele diversiteit van Den Haag, maar willen net zo graag als iedereen dat we ons allemaal in het Nederlands verstaanbaar kunnen maken.

Reden waarom ik echt geschrokken ben van jullie laatste plannen met het gemeentegeld. €200 miljoen aan bezuinigingen per jaar. En de meeste bezuinigingen treffen de meest kwetsbare groepen. Ik vind jullie plannen irreëel en onverantwoordelijk. Om er bij te zetten dat ‘de linkse partijen’ de kiezer voor de gek houden is bijna een belediging. Als we dat al doen, is het zeker niet meer dan jullie het doen.

Een paar voorbeelden. Afschaffen van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Sinds jaar en dag krijgen mensen op of onder deze minimumnormen deze kwijtschelding. Zo’n €300 per jaar. Onder het mom van ‘werken moet lonen’ zet de VVD daar nu een streep doorheen.  Wat is de realiteit? In deze groep zitten óók de 65-plussers met alleen AOW. Óók de jonggehandicapten met een Wajonguitkering. Die krijg je echt niet aan het werk door ze die €300 af te pakken.  Ik vind het echt onvoorstelbaar dat jullie dit niet onderkennen. Of staat de VVD echt zo ver van de realiteit af dat ze dit gewoon over het hoofd hebben gezien?

Even doorgaan op die mensen die langdurig in de bijstand zitten, of een Wajonguitkering hebben. Ik denk dat aar een heleboel mensen zijn die best kunnen en willen werken. Misschien geen 40 uur in de week, maar een deel wel. Misschien willen ze ook vrijwilligerswerk doen. Punt is: dat gaat natuurlijk niet zomaar – tenzij de VVD eindelijk de werkgevers eens aanspreekt op hun verantwoordelijkheid hier, maar dat heb ik nog nooit zien gebeuren. Gelukkig geeft de gemeente geld uit aan ‘reïntegratie’. Nu nog wel tenminste, want als het aan de VVD ligt wordt daar €20 miljoen op bezuinigd. Jullie alternatief: niet zeuren, gewoon aan het werk! Ook hier: staan jullie zo ver van de realiteit dat je nog serieus denkt dat het zo makkelijk is?

Ik kan nog wel even doorgaan. De VVD wil de helft van de buurt- en clubhuizen sluiten. Bezuinigen op thuislozenzorg (terwijl onze GroenLinks wethouder Bert van Alphen het net op orde heeft). Alles wat te maken heeft met diversiteit en ontmoeting: ook wegbezuinigd. Particuliere woningverbetering: ook opheffen. En natuurlijk worden vrijwel alle portefeuilles van de huidige VVD-wethouders ontzien. Citymarketing wordt zelfs ‘slim investeren’ genoemd. Je moet maar durven. The Hague Festivals draait een paar jaar met tonnen subsidie, maar in de laatste stadsenquete gaf slechts 2% van de Hagenaars aan dat ze er geweest waren. O ja, en op milieu wordt natuurlijk ook bezuinigd. Staat niet bij waarom, gewoon ‘korting op milieubeleid’. Is milieubeleid dan niet ‘slim investeren’?

Kortom: dit valt me echt tegen. Niet alleen de inhoud, maar ook de hijgerigheid waarmee de VVD staat te juichen dat er eindelijk weer eens  fors gesneden kan worden. De komende periode moet er bezuinigd worden, maar laten we het ook niet overdrijven. De prognose is dat pas in 2012 er een (overzienbaar) tekort optreedt. Pas in 2015 zou dat oplopen naar €100 mln. Klink veel, maar is nog altijd ruim minder dan 5% van de gemeentebegroting. Als we de komende jaren als gemeente zuiniger gaan werken en alle activiteiten kritisch tegen het licht houden, dan komen we echt een heel eind. Ik stel voor dat we niet overspannen gaan hakken en zagen.

Ik ben erg gecharmeerd van de leus: “het hart warm, het hoofd koel”. Altijd de mensen om wie het gaat in het oog houden en de meest kwetsbaren het meest beschermen, maar ook zakelijke afwegingen maken. Dat hoeft niet nu in een paar weken, daar hebben we echt nog wel even de tijd voor. Zo’n opstelling past denk ik ook beter bij een verantwoordelijke bestuurspartij.

Ik ga afronden, want ik heb nog 4 commissies op de rol staan deze week. Het is wel jongleren met de tijd nu de verkiezingsstrijd al goed bezig is, maar het raadswerk ook nog gewoon doorgaat. Ik heb een hoop punten niet behandeld, maar we hebben nog een paar brieven voor de boeg! Wel een slotopmerking. Die klassieker waar jij mee aankomt is wel erg belegen hoor. Dit nummer gebruikten wij bij onze campagnestart. Misschien geen klassieker – en vreselijk slecht geplaybackt – maar ik word er wel blij van.

4 Responses to Beste Martin, (2)

 1. Tamar februari 10, 2010 at 9:17 am #

  “De komende periode moet er bezuinigd worden, maar laten we het ook niet overdrijven”…dat klinkt i.i.g. niet als iets dat komt van een verantwoordelijke bestuurderspartij… Ik kan me voorstellen dat deze besparingen niet de keus zijn van Groenlinks en dat is ook prima, maar er zijn over vier weken verkiezingen en we moeten dan toch ook nu weten welke keuzes er gemaakt worden door de politieke partijen? Regeren is vooruitzien toch?

 2. David Rietveld februari 10, 2010 at 11:00 am #

  @Tamar: volgens mij is ‘het hoofd koel houden’ zeker iets dat past bij een verantwoordelijke bestuurspartij. Ik ben hierboven – omwille van enige beknoptheid – niet ingegaan op de voorstellen waar de VVD het geld aan uit wil geven. Dat is o.a. aan het afschaffen van de Honden- en Toeristenbelasting en een verlaging van de OZB met 10%. Dat lijkt me in deze tijd nu ook niet echt prioriteit hebben. Hoe z’n verlaging van de OZB trouwens ongeveer uitpakt zie je hier: http://www.davidrietveld.nl/ozb.htm

  Mijn punt is: áls over 5 jaar de gemeentebegroting inderdaad met minder dan 5% gekrompen zou zijn, dan is er nu nog steeds geen reden voor paniek. We hebben het dat over nog geen procent per jaar, en dat is echt overzichtelijk te noemen. De VVD geeft in eerste instantie aan wat ze af wil schaffen, wij geven in eerste instantie aan waar we niet op willen bezuinigen. Ik zie trouwens ook elementen in het VVD-plan die ik wel zou willen omarmen, maar misschien dat ik daar een volgende keer op in ga.

 3. Tamar februari 10, 2010 at 9:54 pm #

  @David; Bedankt voor je reactie! Ik, en veel van mijn vrienden volgens mij, ergeren zich behoorlijk aan de OZB. Die betalen we namelijk allemaal en als die omlaag gaat, profiteert iedere Hagenaar daar van. Ik heb je linkje bekeken, nogal logisch dat mensen met een duurder huis meer profiteren, die betalen ook al meer. Ook dat kan je niet eerlijk vinden, but that’s the way the cookie crumbles.Ik ben benieuwd waar Groelinks dan evt. wel op zou willen bezuinigen, maar dat lezen we hopelijk later nog.You can do it is wel een goed liedje!

Trackbacks/Pingbacks

 1. Hofstijl » Ha David, - februari 12, 2010

  […] 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tot die tijd – en misschien ook wel daarna – is op Hofstijl een briefwisseling te lezen tussen de raadsleden David Rietveld (GroenLinks) en Martin Wörsdörfer (VVD). Vandaag reageert Martin op David’s laatste bericht. […]

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag