Ha David,

3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tot die tijd – en misschien ook wel daarna – is op Hofstijl een briefwisseling te lezen tussen de raadsleden David Rietveld (GroenLinks) en Martin Wörsdörfer (VVD). Vandaag reageert Martin op David’s laatste bericht.

Ha David,

Een tijdmachine zou wel wat zijn. Dan kunnen we daadwerkelijk zien hoe onze mooie stad er in 2028 uit zal zien. Nu is toch een beetje sprake van de spreekwoordelijke glazen bol – en in jouw geval is die volgens mij een beetje beslagen…. Ons verlangen is in ieder geval hetzelfde: een betere stad en een betere wereld. Dat is ook de reden overigens dat ik politiek actief ben geworden toen mijn vrouw zwanger was van ons eerste kind. Het hangt nauw samen met één van de belangrijkste onderdelen van het liberalisme: het zelf nemen van verantwoordelijkheid. Wij hebben de plicht de lasten (zowel financieel als wat betreft de staat van de wereld) niet af te wentelen op toekomstige generaties. Dat is wat ik, en met mij de VVD, wil doen: nu verantwoordelijkheid nemen.

Alhoewel ik erg blij ben dat wij verlost zijn van dit niet functionerende kabinet, is het natuurlijk wel erg jammer dat Bos dit zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft gedaan. Het belang van de lokale politiek en op dat niveau verantwoordelijkheid nemen, lijkt nu weer onder te stromen door de landelijke politiek.

Graag kom ik terug op onze eerdere discussie. Ik begrijp best dat je in deze verkiezings(s)t(r)ijd wilt volhouden dat de VVD met een botte bijl zou willen tekeer gaan in de begroting. Niets is minder waar. Je hebt toch kunnen lezen dat sprake is van gerichte keuzes? Wij kiezen voor lage lasten, veiligheid en economie. De linkse partijen doen dat niet.GroenLinks komen niet verder dan waarschuwen dat het allemaal wel meevalt. D66 presenteert een rammelend verhaal en liegt de lasten niet te willen verhogen. Dat is wel het geval! D66 wil belasting die onterecht is betaald (afvalstoffenheffing) niet teruggeven aan de Hagenaar. De PvdA uitte slechts wat algemeenheden – maar daar hebben wij zelf maar een berekening voor gemaakt, altijd al meer ons sterke punt geweest J. De conclusie van dit alles is verontrustend: als de linkse partijen het teveel voor het zeggen krijgen, dan zal Den Haag afstevenen op grote tekorten, wat het faillissement van Den Haag zal betekenen. Verstandiger is het dus om de VVD nu de grootste te laten worden zodat verantwoordelijkheid kan worden genomen.

En een concreet voorbeeld om dit te verduidelijken. De openbare ruimte in Den Haag verdient een duurzame inhaalslag nu PvdA-wethouder Baldewsingh jarenlang de verantwoordelijkheid niet heeft genomen om hier extra geld voor vrij te spelen. De VVD investeert niet alleen eenmalig €100 miljoen in het wegwerken van achterstallig onderhoud van wegen, straten, fiets- en wandelpaden. Ook trekken wij jaarlijks meer geld uit voor het verbeteren van leefbaarheid in de wijken. Wij investeren ook in meer handhavers op straat, en in conducteurs op tram en bus. Dat wil jij toch ook? Hoe ga je dat in deze tijd dan financieren?

Daarom word ik ook ongelukkig van de opmerking van jouw partijleider Halsema die opmerkte niet op voorhand tegen verhoging van gemeentelijke lasten te zijn zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. In diezelfde hoek plaats ik de uitspraken van PvdA wethouder Bolle die wel wat ziet in een gedifferentieerd OZB tarief zodat mensen met dure huizen meer OZB betalen. Van hetzelfde linkse laken een pak! Maar dat laatste is nu ook al zo: voor een duurder huis betaal je meer OZB. Bovendien miskennen PvdA en GroenLinks dat in Nederland al jaren de sterkste schouders de meeste lasten te dragen krijgen. De 10% meest verdienende Nederlanders betalen 72% van de inkomstenbelasting. Het houd een keer op, en dat punt is voor mij wel bereikt. De lasten moeten dus omlaag!

Laat ik daarom, voor de meelezers, afsluiten met een hartenkreet:

ilovedhIk hou van Den Haag:

Ik hou van zondag shoppen
Ik hou van The Hague Festivals
Ik hou van weinig belasting betalen
Ik hou van een lage OZB
Ik hou van een veilige stad
Ik hou van een groene stad
Ik hou van aanpakken
Ik hou van een veilige tram
Ik hou van een schone stad
Ik hou van goede sportvoorzieningen
Ik hou van een woonwijk zónder coffeeshop

Stem daarom 3 maart VVD!

En dan bij voorkeur op Martin Wörsdörfer, nummer 11.

Ik zie je snel.

Martin

, , , ,

Comments are closed.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag