Private investeerders kopen Haagse huisartsenposten op

Door bezuinigingen op de investeringen zijn wij genoodzaakt afgeschreven materiaal te recyclenDe Volkskrant bericht vanochtend dat private investeerders en verzekeraar Menzis in rap tempo huisartspraktijken in de regio Den Haag opkopen.

Huisartsenexploitant (wtf!?) Zorgpunt, in handen van Menzis en investeringsmaatschappij Reggeborgh exploiteert 28 huisartsenpraktijken. De onderneming Arts en Zorg is in handen van NPM Healthcare, een investeringspoot van de familie Fentener van Vlissingen, en heeft inmiddels tien huisartsenposten in bezit.

Wat is hier nu aan de hand? Spelen investeerders een potje monopoly over de hoofden van patiënten? Of wordt door middel van schaalvergroting binnen de huisartsenzorg ook een voordeel voor de patiënt gerealiseerd? En waarom eigenlijk in Den Haag?

De Landelijke Huisartsen Vereniging maakt zich grote zorgen. Woordvoerder mevrouw Paarhuis: Wij begrijpen zelf ook niet waarom dit fenomeen zich voornamelijk in de regio Den Haag lijkt af te spelen. Het is echter niet voor het eerst dat dit gebeurt. In de afgelopen jaren heeft de particuliere onderneming Vitea ook al enkele huisartsenpraktijken overgenomen. Deze activiteiten zijn nu overgenomen door Menzis en Zorgpunt. We plaatsen wel vraagtekens bij deze ontwikkeling. Een zorgverzekeraar heeft een zorgplicht naar zijn cliënten toe, de verzekerden. Het kan soms knap lastig zijn om een nieuwe huisarts te vinden. Door het creëren van grotere huisartsenposten kán in die behoefte worden voorzien. Maar het gevaar dat bij deze ontwikkeling op de loer ligt, is dat de verzekeraar zich gaat bemoeien met de geboden zorg en dat bijvoorbeeld een huisarts zijn zorgaanbod moet afstemmen op het budget van de eigenaar van zijn post, de verzekeraar. En dat is een zeer onwenselijke ontwikkeling. De onafhankelijkheid van de huisarts mág niet ter discussie komen te staan. Het leveren van de juiste zorg aan de patiënt is van de allerhoogste prioriteit.”

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) ziet de bui al hangen. Zij bereidt daarom een wet voor waarmee fusies tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden verboden. Huisartsenexploitant Zorgpunt hebben we uiteraard om een reactie gevraagd waarom dit vooral in Den Haag lijkt voor te komen. Zodra die binnen is, brengen we u daarvan op de hoogte.

Fotocredit

, , , ,

Comments are closed.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag