Marjolein de Jong: lees maar in de Posthoorn over de sloop van uw huis


Mevrouw Colijn (82) woont in het statige Zorgvliet, aan de Johan Willem Frisolaan. Ze woont daar al sinds 1965, in een huis dat staat op de grond waarop ook haar grootvader een huis had staan. Dat pand werd afgenomen en gesloopt door de Duitsers, in de Tweede Wereldoorlog. Hier leest u meer over dat verhaal. Nu dreigt haar hetzelfde te gebeuren. De gemeente Den Haag is voornemens mevrouw Colijns huis te onteigenen, het pand te slopen en er een groot kantoorpand te bouwen waar EuroJust in moet komen. Met als bizarre wending aan dit toch al weinig fraaie verhaal, dat de gemeente dit wil doen met een wet in de hand die juist de Duitse bezetters in de oorlog in het leven riepen om haar grootvader te onteigenen. Hofstijl ging op de koffie – met zelfgebakken cake – bij mevrouw Colijn.

“Ik begin even bij het begin. Nadat de Duitsers in de oorlog het huis van mijn grootvader hadden onteigend en gesloopt, heeft de familie na de oorlog de grond weer aangeboden gekregen door de gemeente Den Haag. Vervolgens heeft mijn familie dit pand gebouwd. Ik moet ook eerlijk zeggen dat het mij te ver gaat om dit familiegrond te noemen. Zo zie ik het niet. Maar wat ik echt bizar vind, is dat de gemeente nu met precies díezelfde wet als legitimering mij wil onteigenen, als die de Duitsers hebben geschreven om mijn grootvader zijn huis af te nemen en dat te slopen. Dat is zeer pijnlijk.”

“Soms is sloop noodzakelijk. Ik ben helemaal niet tegen sloop op zich. Een stad moet zichzelf ook kunnen vernieuwen. Maar ik maak mij kwaad omdat de sloop van mijn huis niet nodig is. Er is zo ontzettend veel leegstand in de stad! Er is geen enkele reden te bedenken waarom mijn huis gesloopt moet worden om Eurojust een nieuw kantoor te geven. En daarnaast wind ik mij erg op over de manier waarop de gemeente Den Haag met mij omgaat. Ik hoorde namelijk pas in oktober 2010 voor het eerst van de sloopplannen van de gemeente. Maar naar ik later begreep, is de gemeente al in 2007 met deze plannen begonnen.”

“In de herfst van 2010 kreeg ik een telefoontje van de gemeente. Een ambtenaar vertelde mij dat hij met een paar collega’s wilde langskomen om met mij te praten. Waarover vertelde hij me niet. Ik voelde me eigenlijk wel vereerd door zulk voornaam bezoek. Ik heb deze mensen, een man en twee vrouwen, dus heel hartelijk ontvangen. Een van die vrouwen bleek toen wethouder Marjolein de Jong van D’66 te zijn. En zij vertelde me dat de gemeente mijn huis ging kopen. Ik viel van verbazing bijna van mijn stoel af! Ik heb haar toen verteld dat ik absoluut geen intentie had om te verhuizen, en dat ik hier al vijftig jaar met heel veel plezier woonde. Dat liet ze nogal gelaten over zich heen komen, en het gezelschap vertrok al snel. Enkele maanden later kreeg ik een brief van de gemeente Den Haag, waarin stond dat de gemeente vanaf dat moment een voorkeursrecht op mijn huis had. Dat betekent dat de gemeente het alleenrecht heeft mijn huis te kopen. Feitelijk betekende het dat mijn huis onteigend werd. Ik was zo boos! Dit is mijn huis! Ik wíl het helemaal niet verkopen! Ik had het niet erg gevonden als de gemeente een optie op mijn huis had genomen, dan had ik het met liefde als eerste aan hen aangeboden. Áls ik aan verkopen dacht.”

“En dat is eigenlijk alle contact die ik met de gemeente heb gehad. Ik heb verder nooit meer iets van de gemeente vernomen. Enige tijd geleden was er in het schooltje aan de overkant een informatiebijeenkomst over de sloop van dit huis en de nieuwbouw van EuroJust. Gelukkig vertelden kennissen mij daarover, want noch Marjolein de Jong, noch de gemeente Den Haag heeft mij over die informatiebijeenkomst ingelicht. Ze was er wel aanwezig, en ik heb haar die avond natuurlijk direct geconfronteerd. “Waarom hoor ik pas drie jaar nadat de gemeente is begonnen met het ontwikkelen van plannen om hier nieuwbouw te realiseren, dat u van plan bent mijn huis te slopen?”, vroeg ik haar. Marjolein de Jong keek me aan, zei droogjes dat ik in de Posthoorn over de plannen had kunnen lezen, draaide zich om en liep weg. Daar moest ik het me doen! Mijn mond viel open van verbijstering. Ik lees de Posthoorn natuurlijk wel eens, maar zit heus niet iedere week alle pagina’s uit te spellen om te kijken of mijn huis gevaar loopt gesloopt te worden. Ik vind het geen manier van doen!”

“Het was toch netjes geweest als de gemeente of de wethouder mij zelf had laten weten wat mij boven het hoofd hing? Of ben ik nu gek? Ik druk mij altijd keurig uit, maar ik vind deze handelswijze zeer on-netjes. Een goede verstaander begrijpt natuurlijk dat dit een enorm eufemisme is. Toen alles al in kannen en kruiken was, EuroJust op de hoogte gebracht was en de plannen gereed waren, moesten ze ook nog even die oude mensen op de Johan Willem Frisolaan inlichten. Beschamend! Marjolijn de Jong noemde het nog een schoonheidsfoutje. Nouja zeg! Ze had toch met mij in contact kunnen treden? Of mij kunnen bellen? Verder heb ik geen enkel contact met de gemeente gehad. Dat is toch schandalig? Gaat de overheid tegenwoordig zo met haar burgers om? Alleen Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stuurt mij regelmatig e-mails, om me op de hoogte te houden van de voortgang van het besluitproces. Verder is het oorverdovend stil. Geen post. Geen telefoontjes. Geen uitnodiging om op het stadhuis eens een kopje koffie te drinken en erover te praten. Helemaal niets! Deze gang van zaken is zeer kwalijk.”

“Ik heb natuurlijk een goede advocaat in de arm genomen. Want ik ben niet van plan zomaar te vertrekken omdat de gemeente dat nu eenmaal vind moeten. Op het moment dat de gemeentelijke besluiten definitief zijn, is er sprake van een juridisch geschil, en komt hij onmiddellijk in actie. Voorlopig laat ik het allemaal over me heen komen. Ik maak me ontzettend kwaad, maar er is nu niets dat ik kan doen. Ik hoop dat de gemeente zich gaat realiseren dat er al zo ontzettend veel kantoorpanden in de stad leegstaan, en dat de sloop van mijn huis eigenlijk niet nodig is. Dit is niet alleen een onnodig, maar een echt waanzinnig plan!”

Update (Marco Raaphorst): Gemeente Den Haag reageerde via Twitter:

, , , , , , , , , ,

4 Responses to Marjolein de Jong: lees maar in de Posthoorn over de sloop van uw huis

 1. Fabio mei 14, 2011 at 10:35 am #

  Mooi stuk. En dan die stomme naam, EuroJust => ironie++ Ben toch bang dat je vrij machteloos staat tegenover de gemeentemachinerie.

 2. Raaphorst mei 14, 2011 at 10:36 am #

  Je ziet aan de ogen van Marjolein de Jong wat voor een naar mens dat is. Bah!

 3. karin r. mei 14, 2011 at 11:24 am #

  mijn mond zakt ervan open. wat is dit schandalig.

 4. Henk van Schepen mei 14, 2011 at 7:22 pm #

  Trots op Nederland heeft ook al een stuk gewijd aan deze absurde gang van zaken vorige week.
  http://www.denhaagistrotsopnederland.nl/W-Sch3.html De raad heeft dit idiote plan reeds goedgekeurd, de hele coalitie vindt het geen enkel probleem dat de D66 Wethouder regels gebruikt die door Adolf Hitler zijn gesigneerd om haar plannen door te drukken, en dan vergelijken ze de PVV ondertussen met de NSB.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag