Spanningen rond HTM-containers …

De spanning verwerkende HTM-containers ten behoeve van RandstadRail ter hoogte van Conradkade 91 blijken de nodige spanningen op te wekken bij omwonenden. Niet dat de tienduizenden Volts opeens van waarde zijn veranderd, maar het ten uitvoer brengen van gevoerde rechtspraak zet bij betrokkenen de meters in het rood. Want als je in de rechtszaal over een periode van meer dan drie jaar tot een aantal keren verneemt dat je in je recht staat dan denk je dat je opgelucht adem kunt halen. En dat het recht wel zijn loop zal hebben in een rechtsstaat. Niets is minder waar in Den Haag. Want tot drie keer toe gebeurt er niets dan vage bewegingen rond de containers door vertegenwoordigers van officiële gemeentelijke instanties. Men denkt: Een muurtje hier, een struikje daar en het is voor elkaar … Dachutnie!

... een muurtje hier, een struikje daar ... dachutnie!

... een muurtje hier, een struikje daar ... dachutnie!

Wie de televisieuitzendingen heeft gezien, gewijd aan dit stukje demoquasie zal begrijpen dat dit weer eens extra aandacht behoeft. Voilà! Enkele tientallen bewoners uit Duinoord hebben gehoor gegeven aan de oproep om op hun vrije zondagmiddag met een boos gezicht te laten zien dat het hen menens is.

Update: Bewoners voor de 2e maal in hun gelijk gesteld, ‘HTM stroomcontainers moeten weg’ (Den Haag FM)

, , ,

One Response to Spanningen rond HTM-containers …

  1. karin r. mei 16, 2011 at 7:04 am #

    staan ze er (weer) mooi op.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag