Occupy Den Haag, Occupy the world

Bij de ingang van het Westbroekpark staat een beeld van Pieter Jelles Troelstra. Ooit in 1918, het was een onrustige tijd in heel europa. De eerste wereldoorlog liep op zijn laatste benen en arbeiders verhieven hun stem voor meer rechten. Ze waren het zat als kanonnenvoer te dienen. Ze waren het zat dat ze tegen lage lonen het zwaarste werk moesten verrichten. Ze waren het zat dat een kleine groep mensen zich voortdurend verrijkte ten koste van de overgrote meerderheid. In 1917 hadden de communisten in Rusland de macht gegrepen. In Duitsland dreigde hetzelfde te gebeuren. Op dat moment zag de Nederlandse sociaal-democraat Troelstra zijn kans. Hij riep in Nederland, in Den Haag de revolutie uit. Het moet één van de slechtstbezochte revoluties ooit geweest zijn. Het sudderde een kleine week door. Aan het einde van die week bracht het nieuws dat de eerste wereldoorlog was geëindigd een veelvoud aan mensen op de been. Blij dat de oorlog voorbij was.

Van de revolutie werd niets meer vernomen. Troelstra pakte zijn werk in de tweede kamer weer op. Op 1 mei verzamelen Haagse sociaal-democraten zich tegenwoordig bij Troelstra´s standbeeld in het Westbroekpark. Het was al vreemd dat Troelstra als gematigd socialist de revolutie uitriep, nog vreemder zou het zijn wanneer Wouter Bos, Wim Kok of Job Cohen dat zou doen. De sociaal democraten van nu zijn volledig meegegaan in de privatiseringswaanzin van de jaren negentig en hebben bijna alle publiekevoorzieningen verkocht aan de hoogstbiedende. Ze hebben geen poot uitgestoken toen de bankiers onze toekomst vergokten en stroomden veelaldoor naar functies waar ze veel en veel te veel geld gingen verdienen. De bezuinigingen op terreinen als gezondheidszorg, wonen en bouwen, onderwijs,cultuur, openbaar vervoer zouden niet eens nodig zijn als al diebonusmannen, bankiers, theaterbonzen, gezondheidsmanagers, directeuren van HBO-stellingen, energiebedrijven, woningbouwcoorporaties genoegen zouden nemen met een redelijk salaris. En dan bedoel ik niet een salaris wat ze zelf redelijk vinden.

De bezuinigingen zouden niet nodig zijn wanneer niet een groot deel van subsidiegelden naar een kleine groep veelverdieners zou gaan i.p.v. naar de mensen die het werk doen en wanneer met de hypotheekrenteaftrek de villabewoners niet zwaar gesubsidieerd zouden worden. De PvdA hoort in het rijtje van CDA en VVD. Partijen die er zijn om hun macht te continueren en niet voor het algemeen belang. Partijen waar de bonzen deel uitmaken van een zichzelf verrijkende elite.

De PVV is daar een wat schreeuwerige afgeleide van. Ze benoemen bepaalde problemen, maar in plaats van naar veranderingen te streven spelen ze de aloude zondebokkaart. Zoals er in iedere crisis wel iemand is die dat doet. Deze partij komt totaal niet op voor de belangen van het merendeel van de mensen die op de partij stemmen. Ik voel de laatste maanden steeds meer een naïeve behoefte opkomen aan een revolutie. Maar ik wist zeker dat als ik op zou roepen tot een revolutie er nog minder mensen zouden komen dan toen bij Troelstra. Een paar weken geleden werd ik echter wakker en zag de beelden uit Amerika. Het deed mijn hart sneller kloppen. Occupy Wallstreet nam bezit van de straten. De kern van het protest is de verontwaardiging over het feit dat de ondanks en dankzij crisis de elite zich verder verrijkt en de mensen die het al niet breed hadden de prijs betalen. Een hele hoge prijs. Occupy verspreidt zich nu over de wereld en ook naar Nederland.

Zaterdag 15 oktober gaat Occupy DenHaag van start en volgen ook Amsterdam, Maastricht, Eindhoven en Utrecht. Occupy vraagt mensen niet om te demonstreren voor een dubbeltje extra, ook niet om alleen om op te komen voor het eigenbelang. Occupy daagt mensen uit om na te denken over de toestand van de wereld. Over de hebzucht en de gevolgen daarvan die ons in de greep hebben. Dat alles zonder een van tevoren uitgestippelde agenda. Zaterdag vanaf 12.00 uur rond het Spuiplein. Hoe lang het gaat duren? Of het een succes wordt en wat dat succes dan inhoudt? Geen idee. Eén ding is zeker. Ik zal erbij zijn en hoop dat jullie ook allemaal komen.

, , , , , , ,

4 Responses to Occupy Den Haag, Occupy the world

 1. Akbar Simonse oktober 13, 2011 at 7:24 pm #

  Ik zal er zijn!

 2. Maup oktober 15, 2011 at 9:38 am #

  Erg benieuwd wat en waar er vandaag bezeten gaat worden… Spuiplein of Malieveld of…?

 3. Harry oktober 15, 2011 at 10:06 am #

  Helaas wordt dat het Malieveld volgens de laatste berichten.

 4. Jacob Cats oktober 15, 2011 at 10:10 am #

  Is het mogelijk om één concreet doel van deze aktiviteit te formuleren?
  (‘andere mensen bewust maken van hun hebzucht’ e.d. reken ik daar niet toe)

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag