Hofvijversalon vanavond: Stad zonder muren?

Hofvijversalon

Ontmoetingen met inhoud rond de Hofvijver

Iedere Derde Donderdag van de maand van 17.00 tot 18.30 uur, Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, in de sociëteit of indien beschikbaar de Louis XV-zaal.

Vandaag 20 oktober 2011 spreekt onderzoeker/publicist

 Steven van Schuppen 

over

Den Haag stad zonder muren? in het Decennium van Democratie en Revolutie

 

Een klein voorproefje uit de lezing van vanavond:

Stad zonder muren

Dit is de titel waarmee Den Haag meedingt als culturele hoofdstad van Europa in 2018. Stad zonder muren – Een geuzennaam als city-branding. Met een lekker scheutje zelfironie. Den Haag als mooiste dorp van Europa – zo heet het in de reisgidsen. Mooi, maar wél een dórp, géén stad – of toch wel? Een internationale stad die geen muren bouwt  geen scheidslijnen tussen volken, culturen, religies? Genoeg stof voor kritische zelfreflectie, lijkt mij. Terugblikken naar het verleden kan daarbij geen kwaad. Naar honderd jaar geleden bijvoorbeeld, naar de jaren tien van de 20e eeuw. Het decennium van de Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie. Wat hadden die gebeurtenissen voor weerslag op het mooiste dorp van Europa? Of gebeurt hier toch alles vijftig jaar later dan elders? En hoe heeft dat alles doorgewerkt tot de dag van vandaag?

Samen met het Haags Historisch Museum ben ik bezig ideeën te ontwikkelen om, toewerkend naar 2018, een historische agenda op te stellen van projecten en initiatieven die terug verwijzen naar gebeurtenissen en processen van vroeger.  (…)

Meer over Steven van Schuppen op stevenvanschuppen.nl

, , , , , ,

Comments are closed.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag