Een nieuw konijn uit de hoge hoed van minister Henk Kamp: “hervorming” van de bijstand!

Als het aan Kamp ligt, dan liggen binnenkort duizenden Nederlandse gezinnen aan de geeuwhonger (ver beneden de armoedegrens) en worden hun kansen in de maatschappij (nog verder) geminimaliseerd.

Wanneer de overheid het woord “hervorming” of “aanpassing” gebruikt in haar uitspraken en/of correspondentie dan weet je al dat het duurder en/of slechter voor je uitpakt. Zo óók in deze – in mijn ogen – draconische bijstandswet-hervorming.

Een één ouder gezin. Moeder met drie opgroeiende, inwonende kinderen. Moeder ontvangt bijstand. Ca. € 1.250 bruto per maand. Van dat bedrag onderhoudt zij haar gezin. Zo goed en zo kwaad als het gaat.
Het oudste kind is klaar met school en heeft werk gevonden. Verdient per maand het luttele bedrag van € 750 en woont nog steeds bij Mama.
Met Kamp’s “ramp” betekent dat, dat moeder € 750,- wordt gekort op haar bijstand. Ergo; ze houdt € 500,- euro per maand over (bruto)!
Gezin zit hiermee in een “Catch 22 situatie”. Moeder en kind kunnen niet meer zonder elkaar om te overleven. Moeder kan zichzelf en de twee andere kinderen niet onderhouden van € 500,- per maand en het werkende kind kan van de € 750,- per maand niet ergens op zichzelf gaan wonen, om zo moeder de volle uitkering te garanderen.
Een kansloze exercitie deze hervorming. En die moet Henk Kamp kennen als geen ander (in zijn tijd bij Defensie). Je zou veronderstellen dat hij er iets van geleerd had?!

Wat mij brengt bij het invoeren van een basis- inkomen voor iedere Nederlander van 21 jaar en ouder. Stel; een bedrag van € 750,- netto per maand, inclusief een basis ziektekostenverzekering. Met de invoering van dit basis-inkomen worden alle particuliere subsidies en uitkeringen afgeschaft (huursubsidie, kinderbijslag, bijstand, kinderopvang, etc.).
Kan de overheid heel wat controle- en belastingambtenaren de wacht aan zeggen. Past geheel in het bezuinigingsplaatje!

Hoe werkt dat basis-inkomen? Heb je geen werk, dan moet je het met die € 750,- doen. Heb je wel werk, dan komt dat extra inkomen erbij. Je wordt dus niet gekort op je basis-inkomen. Belastingen hoeven niet omhoog, want het systeem wordt simpeler door ontbreken van allerlei aftrekposten en het kunnen decimeren van de het aantal belasting-ambtenaren. Een win-win situatie. Ik daag het CPB uit om een rekenmodel te maken. Variabelen hierin zijn:

  • Aanvangsleeftijd basisinkomen
  • Wie komen in aanmerking (wie zijn “Nederlanders”)
  • Basis-inkomen gaat over in AOW na X jaar

Zie ook: dutchamazingnewsblog.wordpress.com

, , , ,

Comments are closed.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag