Meldpunt Wilders is open!

Ik haat Geert niet.
Ik ben het alleen niet eens met vele van zijn stellingen.
Ik vind het wel humor hoe hij er steeds weer in slaagt de Nederlandse politiek en het Nederlandse publiek op de achterste benen te krijgen met zijn plagerijen.
Ik vraag mij af hoe hij het zelf vindt geplaagd te worden en dan vooral met wat humor.
Ik betwijfel of hij er goed tegen kan. Plaaggesten kunnen vaak zelf niet tegen plagen.
Dat moeten we maar eens gaan doen hier op de site – met uw hulp hoop ik.
Anders dan het door hem opgezette meldpunt wil ik uw reacties niet anoniem achter een voorpagina laten verdwijnen, maar gewoon met naam en toenaam hier vermelden.
Anoniem commentaar wordt niet geplaatst.

Met dit bericht opende ik de site Meldpunt Wilders in een ballorige bui nadat ik hier (Wat Mottu We met die Geblondeerde Goochemerd) over onze blonde plaag had bericht en concludeerde dat erover zwijgen misschien het beste is. Dat bleef me de dagen erna niet lekker zitten. Vandaar.

Na overleg met de redactie hebben we besloten het meldpunt hier te incorporeren in plaats van er een aparte site voor te onderhouden. Daarmee ben ik vandaag (3 maart 2012) begonnen. Ook de originele comments zet ik over en daarna zal Meldpunt Wilders naar de categorie Meldpunt Wilders hier op Hofstijl gaan verwijzen.

Laatst bewerkt door HappyHotelier op maart 5, 2012 om 9:37 pm

12 Responses to Meldpunt Wilders is open!

 1. mpw februari 19, 2012 at 3:05 pm #

  Zo de site is in de lucht;-)

 2. Roel Wijnants februari 19, 2012 at 7:39 pm #

  Ben geen vriend van Wilders maar sta er steeds weer versteld van met wat voor slappe argumenten zijn tegenstanders komen aandragen
  a zijn uiterlijk
  b WO II
  In zijn manier van fout denken daar moet je hem op aanpakken
  we hebben voorlopig niemand die hem kan vloeren -uitschakelen . dat is kwalijk .
  het geeft het niveau van zijn tegenstanders aan .
  Het feit dat we hem nodig hebben om te regeren is te zot voor woorden .

  • mpw februari 19, 2012 at 10:05 pm #

   Ha Roel

   Ja je bent de eerste.

   Je bent ook de eerste aan wie ik verteld heb dat ik hiermee ben begonnen;-)

 3. Bartel Hulst februari 20, 2012 at 10:36 am #

  De beste tegenargumenten verzint de PVV telkens zelf weer…
  Neem alleen maar die laatste Haagse klucht waarbij de stadsfractie vd PVV de eigen leden letterlijk per email vroeg: “Zuig wat uit je duim…” mbt klachten over de Haagse verkeerstoestand. Ik zie er ook wel het komische van in.
  Als de PVV verdwijnt ontstaat er weer een andere klaagpartij. Als je zelf ongelukkig bent, ligt het voor de hand om anderen daarvoor verantwoordelijk te stellen. Dat is ergens ook wel verdrietig voor die mensen.

 4. Esther Ringoir februari 20, 2012 at 10:46 am #

  Ik ben blij dat sommige mensen nog tijd hebben om zich bezig te houden met het bouwen van onzinnige websites!

  • mpw februari 20, 2012 at 12:46 pm #

   Onzin tegenover onzin help misschien…een beetje;-)

 5. Bartel Hulst februari 22, 2012 at 1:51 pm #

  hup, nog 1 dan… http://www.welingelichtekringen.nl/18491-tofik-dibi-als-geert-wilders.html

 6. van bers maart 5, 2012 at 5:57 pm #

  Probleem van deze tijd is, dat alles zo overdreven en overtrokken wordt. Wie Wilders b.v. met Hitler vergelijkt, weet niet waar hij over spreekt en heeft in geloofwaardigheid afgedaan. En wie zich -zoals Wilders- zo fel tegenover de Islam opstelt, staat er geen moment bij stil, dat hij zich niet onderscheidt van de “fundamentalist”, waartegen hij zich nu juist zo keert. Hoofddoekje of niet, wat interesseert mij dat nou. Wie daarin zin in heeft doet het om. Het accentueert de vrouwelijkheid evenzeer, dan dat het die miskent.
  Dat die Wilders nu -o.a. daarmee- zoveel furore maakt, is ook zijn verdienste niet. Die is namelijk bij de gratie van al diegegen die zo lelijk over en tegen hem doen.
  Zo was ik er bij, toen vóór de laatste verkiezingen Wilders en Pechtold samen aan de tap stonden van een gezellig bruin Amsterdamse kroeg , waar door beiden overeengekomen werd, dat “zolang jij mij voor rotte vis uitmaakt en ik met jou hetzelfde doe, levert dat ons beide heel veel stemmen op.
  Neemt niet weg, dat die turbulente Wilders naast al die -voor hem- winstgevend kritiek ook zijn verdienste heeft. Met name was dat toen uit “persoonlijke ambitie” eene Tom Schalken van het Amstardamse Hof de poltiek wel eens een kunstje flikken zou, waardoor er welhaast een nieuw soort “inquisitaire excathedra” zou zijn ontstaan, waarvan we door Voltaire en Spinoza, en een aantal andere verlichters zo moeizaam zijn bevrijd. Dat die domme man daarover zijn nek zou breken, hetgeen ook zo is geschied, lag in het verschiet van de rede en de logica en had ik al ver voordien voorzien.
  Voor het “meldpunt” geldt hetzelfde. Hoe meer kritiek daarop, hoe meer bijval dat het oogst.
  Zwijg het daarom dood.

 7. van bers maart 5, 2012 at 7:33 pm #

  Mag aan bovenstaand nog worden toegevoegd, dat
  ik over politiekelingen en de voetbalsport erg denigrerend en laatdunkend ben; bedrijfstakken die leiden naar een milde vorm van suïcidaliteit.Voor wie zich daarin interesseert is het een lange traag oplopende serviele weg omhoog, waarna, eenmaal aan de top, hij -in een loodlijn- naar beneden wordt gestort. Gedumpt heet dat.
  Zo kwam mijn zoon, degene die het had bestaan, op zijn eindexamenrapport mij veertien tienen en drie negens te laten zien, eens bij zijn vader met de mededeling aan dat hij de politiek in zou gaan, waarop ik woedend heb gereageerd : “Time, als je dat doet, vergeet dan dat ik je vader ben” Dat moet zoveel indruk op hem hebben gemaakt, dat hij er nooit weer over heeft gerept. En dat is, voor wie zijn vader ietwat beter kent, ook veel beter zo.
  En heb ik bij een Berlijns advocaat recentelijk nog gepocht, opgeschept en hem uitgelegd, dat ons Nederlandse volk van uitzonderlijk hoog intellectueel gehalte is en dat gestaafd met het argument, dat van de 17 miljoen Leute er tenminste 16 miljoen op het gebied van politiek en voetbalsport uiterst deskundig zijn. Als hij mij als antwoord daarop overtroeft en overbluft, “dass das in Deutschland auch so ist” ben ik zeer teleurgesteld en verval in zo’n slecht humeur, dat ik daar nijdig op heb gereageerd, dat “es bei uns in Holland twee halen en een betalen is. Dat zijn de wedstrijden, waarvan een binnen het stadion en een daar buiten is. Und so billig und culant ist man in Deutschland nicht” heb daaraan sarrend toegevoegd.
  Toch moet mij van het hart, dat ik aan de zin van al die onzin van beide bedrijfstakken heel veel lol beleef. Er schuilt immers -naast vaak deernis- een smak aan humor in. Moge naast Wilders vele anderen daarvan een voorbeeld zijn.

 8. HappyHotelier maart 5, 2012 at 9:31 pm #

  Ha Fred

  Leuk dat je binnenvalt – helemaal uit de lichtstad – en dan ook nog wat licht in de duisternis brengt met twee uitgebalanceerde observaties.

  Ook ik heb mij verkneukeld over die afgang van rechter S. Heel lang geleden hadden we rechter R. Die had onder invloed gereden, verdedigde zichzelf (advocaten vond hij minderwaardig volk) en werd enige tijd in het toen nog bestaande “Bankenbos” geplaatst. In die tijd was je als je in Bankenbos was geweest eigenlijk een Geus, maar ja Geuzen behoorden niet in de rechterlijke macht dus voor rechter R. was het een afgang. Overigens had W. met zijn wraking al een andere rechter laten afgaan. Daarin staat W. niet alleen, want ook de familie P. – van al dat land bij Schiphol – is er na meer dan 20 jaar in geslaagd een andere rechter (ook een W. meen ik, maar dan anders) met “his pants down” te laten afgaan.

  Voor Time is het wellicht wat beter dat hij eerst eens om zich heen kijkt in de weide wereld voordat hij zich eraan waagt.

  Tja dat zwijgen heb ik ook geprobeerd, maar lukt me niet echt….

  Twee halen een betalen…die reclame van die supermarkt die dat deze maand uitmelkt is weergaloos: De vriendin die haar vriendin in zware regen aanbiedt boodschappen voor haar te doen….

 9. van bers maart 6, 2012 at 2:54 pm #

  Zullen we “al dat land bij Schiphol” en “al die rechters W” even vergeten en buiten beschouwing laten en trachten ons bij de les te houden. Zo meen ik me te herinneren, dat het over Wilders en diens Meldpunt ging, waarbij terzijde de naam van eene Schalken gevallen is. De laatste is een interessant fenomeen, dat over zichzelf in pluralis majestatis als “WIJ en WIJ, die er toe ” gesproken heeft. Was er een Wilders niet geweest, dan hadden we nooit eerder van hem gehoord en dat nu juist heeft hem zo gefrustreerd. Nu dat wel zo is, getuigen wij allen dat deze “Intellectueel” en “ZIJ” die er toe doen, bestaan. En dat Getuige zijn is -ook al mag dat nog zo post factum zijn-, geen geringe zaak, die als zware last op onze schouders drukt .
  Daardoor begrijpen wij niet dat dit “LICHT” ooit tot het rechterlijke ambt geroepen is geweest en wie of wat dat veroorzaakt heeft. Daarvoor schiet onze psychologische kennis tekort. U zult begrijpen, dat mijn pijlen minder op Wilders dan op hem zijn gericht, waarvan de reden is, dat hij heeft getracht, mij mijn recht op VRIJE gedachten, meningen en opvattingen -als een der eerste levensbehoeften- en die eventueel ook uit te spreken- te ontnemen en waarin hij ernstig echec geleden heeft. Dat Wilders daar een exponent van geworden is, is pure toevalligheid. Als deze dus overtuigend heeft vastgesteld, dat door een groot deel van een bepaalde groep of bevolking veel misdadigheid wordt gepleegd, is er met het tot uitdrukking brengen daarvan of te waarschuwen daartegen, helemaal niets mis. In vroeger tijden vonden er langs onze Europese Kusten ook alarmeringen plaats, als er op zee van die leuke, aardige en sympathieke Noormannen waren gesignaleerd, die dan allervriendelijkst en gastvrij door onze voorvaderen werden opgewacht..
  Esther Ringoir is een wonderschone naam. Dat weerhoudt mij haar te vragen wat zij bedoelt en hoe zij over e.e.a. heeft gedacht of denkt. Als zij daarop ten antwoord geeft, dat ik daarmee geen donder te maken heb, zet ze mij schaakmat en heeft daarin dan ook groot gelijk. Ik waag me er dus niet aan.
  Dat HappyHotelier het zwijgen helemaal niet lukt, begrijp ik -gezien diens fysionomie van een bon vivant- heel goed. Stop nooit een mens in een rol die hem niet past. Leg hem dus niet het zwijgen op..
  Wie zou het destijds hebben gewaagd Mozart te laten zwijgen. Dat zou eveneens een misdaad van jewelste zijn. Vierentwintig uur per etmaal zat de muziek hem in geest en hart en bracht die onder “woorden, die door alle volken en culturen ook nu nog verstaanbaar zijn” als Gods werktuig. Die moest en zou er uit. Dat was een dwang en drang die niet te overwinnen was ; Gods bevel. En om daarin een asociatie met xenofobie tot stand te brengen, zo daarvan al sprake is, komt daar middels Mozart’s “Die Zauberflöte” een aardig end vanaf. Allleen was het toen precies omgekeerd.
  “Die Königin der Nacht” is er een van ons. Soastro was een zwarte Moor, een Islamiet. De eerste -dat hysterische wijf- bezweert haar dochter “Die Rache”, de tweede über “In seinem/diesem Heligen Halle” worin mann die Rache überhaupt nicht kennt, (vrij vertaald). En wat te denken over Isis’en Osiris’ wijsheid en geest ‘die over het nieuwe paar (de vijand) afgeroepen wordt. Van een Moslim Ja.
  Ook aan Beethoven’s slotkoor uit de 9e symfonie (Schiller in muziek) -alle Menschen werden Brüder- zijn wij helaas nog lang niet toe. En het is voor sommigen ook niet NIKS zo plotseling in een era te zijn beland, waarin de mens met hetzelfde gemak van een trekvogel alle geografische en nationale grenzen overschrijdt alsof de wereld van ons allen is en dat zo ook behoort te zijn, omdat we daarin met z’n allen tijdelijke allochtonen zijn.

 10. van bers maart 6, 2012 at 4:33 pm #

  In mijn laatste betoog moet nog iets worden rechtgezet. Daar stond : WIJ “Intellectuelen” en WIJ die er toe “Doen”.
  Op een of andere manier zijn die ontbrekende woorden door mijn computer -omdat daaruit niet blijken mocht wat voor charletan die man is- echter weer ingeslikt.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag