Gevaarlijke Groente

Gevaarlijke Groente

Het bleek weer ‘Huur een Tuin’ dag. Onfortuinlijk genoeg miste ik de eerste inschrijfochtend. Die was vorige week. Toen het 20 graden vroor, weet u nog? Gelukkig bleek er een extra ochtend waarop ik me mocht melden bij de poorten der Haagse nutstuinen.

Volkstuinen zijn ooit bedacht om arbeiders rode-, groene en bloemkolen, aardappels en bonen te laten verbouwen, een bezigheid die zoveel tijd zou opeisen dat er geen ruimte meer was om liederlijkheid en onzedelijk gedrag te vertonen. Vandaag de dag is het hebben van een volkstuintje gewoon ontzettend hip en heeft het zaaien en oogsten niets meer van doen met het tegen gaan van al te frivool of bandeloos gedrag. Hoewel, nu ik er zo over nadenk, maakt de locatie van een hedendaags volkstuincomplex het vrijwel onmogelijk om naast die noeste arbeid van wieden en kruien ook nog eens aanstootgevend gedrag te gaan vertonen. De complexen liggen immers aan de rand van de stad. Op zijn minst vijfendertig minuten fietsen.

Voor ik ‘ja’ ging zeggen tegen het voor eigen gerief zaaien van prinsessenbonen, aardperen, bieten en alle kleuren sla, (u weet toch ook dat onze grootgrutter de almaar groeiende bevolking niet in zijn eentje kan blîjven voeden) wandelde ik oriënterend over laantjes met namen als Tulpenstraatje en Anjerpad. Ik zag er veel vergeten groenten, ongeoogst en snotterig tot hun enkeltjes in de sneeuw, blauwbekkend. Ook was er een perceel met een grote ijzeren kooi. Die kooi bevatte een omvangrijke hoeveelheid naargeestig uitziende donkergroene groenten.En nu weet ik heus wel dat groenten met regelmaat gevaarlijk uit de hoek kunnen komen. Zo schiet broccoli graag door en kan een stokboontje het behoorlijk hoog in zijn bol krijgen, staat de spruit bekend om zijn negatieve gepruil en witlof om zijn groene verschieten wanneer je hem te bruusk toespreekt. En ja, peultjes kunnen agressief roesten, maar nu lijkt het er zelfs op dat boerenkool hachelijk wild kan worden. Want waarom zou men dit gewas anders in een struise stalen kooi telen?

Door mijn gedraal over de kleine paadjes gaat al dit spannends dit jaar alsnog mijn neus voorbij. Ik kom simpelweg te laat aan bij de huurtuinenbalie. Alle tuinen zijn vergeven. Ach, het is misschien maar goed ook. Ik werd heus een beetje bang voor boerenkool.

, , , , ,

One Response to Gevaarlijke Groente

  1. Maup februari 20, 2012 at 10:33 pm #

    Mag ik prei zeggen?

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag