VPRO Thema ‘Kwaad Bloed’ – komen we er samen nog wel uit?

Liefst 65% van de Nederlanders vreest dat Nederland zich in de verkeerde richting ontwikkelt. Acht mensen bij wie de boosheid vlak onder de oppervlakte zit, kwamen gisteravond in de uitzending Kwaad Bloed van VPRO Thema aan het woord.

Een te complexe en niet betrokken overheid kwam duidelijk naar voren als de grote veroorzaker van de problemen die er nu zijn. Een mening die ik deel. Diverse personen gaven ook aan dat ze overwogen hebben over te gaan tot geweld, puur uit machteloosheid. Dat je daar niets mee zou oplossen, behalve de persoonlijke pijn weghalen of een signaal afgeven, daar was iedereen het mee eens. Dat stemde mij zeer triest. Het gevoel van grote onvrede zat dieper en bij een bredere groep mensen dan ik tot nu had gedacht.

De kloof tussen overheid, organisaties en burgers moet verkleind worden. De burger is veel mondiger geworden en dankzij internet veel meer in staat om haar stem te verheffen en zich sociaal te organiseren. De overheid en organisaties stellen zich onpersoonlijk op, men handelt nooit of zelden vanuit persoonlijke naam en gebruikt nauwelijks internet voor sociale doeleinden. In plaats van te communiceren, zendt men alleen maar. Hierdoor zal deze kloof de komende tijd gigantisch onder druk komen te staan.

Komen we er samen nog wel uit? De mensen in de VPRO Thema uitzending zeggen van nee, die werden/worden als nummer (Burger Service Nummer!) behandeld. Misschien staan we dus echt aan de vooravond van de Haagse Lente…

Voor diegenen die de uitzending van gisteravond niet gezien hebben, zie hieronder (Flash is nodig):

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

, , , , ,

Comments are closed.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag