Start Haagse Poëzieroute


Maandag 12 maart, de eerste dag van de Boekenweek 2012 is de Haagse Poëzieroute aan de Hofvijver van start gegaan met de onthulling van het gedicht Bij water een kind van Ad Zuiderent bij het beeld Haags Jantje van de onlangs overleden beeldhouwer Ivo Coljé. De onthulling werd verricht door diens partner Elsje Heuff die het gedicht voordroeg. Hofstijl was er bij.

Bij water een kind

Bij water een kind, ja dat zal wel,
want dat kind ben je zelf als je zingt
van het blad in je hoofd, aan de kant,
dus ook in Den Haag bij een vijver
ben je kind, houdt het liedje niet op –
in Den Haag daar heeft Nijhoff gewoond,
en waar Jantje naar wijst, is het huis
van zijn vader, het hof, en je zingt
dat hij wijst, met zijn handje, een pluim
op zijn hoed, die tekst ken je nog goed,
bij water een kind, maar bij water,
dus je hoort er ook Nijhoff doorheen;
als een blad tussen vinger en duim
vist een kind zoiets op, weet geen raad
en verdrinkt, of ook niet, wie is wie
in dit lied, en wat nu, je probeert,
maar het lijkt er niet op, je probeert
of je zelf wel bij water een kind –
vijver die spiegel kan zijn, of niet,
vissen in water, kind uit het niets
aan de kant, liedje is uit, een blad
waar niets op staat dan dag, Jantje, dag.

Ad Zuiderent

De Haagse Poëzieroute verbindt gedichten en teksten in de openbare ruimte en betekenisvolle plekken zoals woonhuizen en gedenktekens van oude en hedendaagse dichters. De route begint en eindigt bij de Hofvijver.

De komende tijd zullen de initiatiefnemers zich inzetten voor vervanging van de tijdelijke versie door een duurzame uitvoering die de tijd weerstaat.

De in ontwikkeling zijnde route omvat nu al gedichten en teksten van:
Gerrit Achterberg, Adriaan Bontebal, Sjaak Bral, P.C. Boutens, Remco Campert, Anthonie Donker, Edith de Gilde, Jan H. de Groot, Cees van Hoore, Constantijn Huygens, Theo Joekes, Mensje van Keulen, Kees van Kooten, Anton Korteweg, Leerlingen van groep 8 van de Da Costaschool, Daan de Ligt, Harry Mulisch, Aad Nuis, Michel van der Plas, Paul Rodenko, Baruch Spinoza, C.B. Vaandrager, M. Vasalis, Gerrit Vennema, Leo Verhoeven, S. Vestdijk, Joost van den Vondel, Willem Wilmink, Harry Zevenbergen, Henk van Zuiden, Ad Zuiderent en Cilja Zuyderwyk.

De Haagse Poëzieroute


Haagse Poëzieroute op Facebook.
‘Bij water een kind’ uit: Hofvijver in Poëzie en Beeld, Uitgeverij De Nieuwe Haagsche.
Foto: Frans van der Leeuw.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 Responses to Start Haagse Poëzieroute

  1. Janneke van Haasteren maart 13, 2012 at 12:04 pm #

    een prachtig gedicht !!

  2. wim hofman april 14, 2012 at 10:48 am #

    Een tijdje geleden stuurde ik enkele suggesties, ik neem aan dat die doorgegeven zijn?

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag