Fimreview: A Dangerous Method

Deze film verhaalt de relatie tussen Dr. Freud en Dr. Jung en de totstandkoming van wat wij nu Psychoanalysenoemen in de beginjaren van de vorige eeuw.

Zou het met opzet zijn dat Dr Freud (Viggo Mortensen in een knappe rol) altijd handschoenen aan heeft, tenzij hij iets zegt of doet wat hij als kwetsend en/of pijnlijk zou kunnen ervaren? En waarom heeft de hoofdrolspeelster (Keira Knightly) altijd wit aan, ze is toch bepaald niet de onschuld zelve in deze film? Dr Jung (een voor mij tamelijk onbekende Michael Fassbender) spankt er behoorlijk op los in deze film, maar houdt tijdens de daad continu zijn volledige kledij aan.
Naast het behoorlijk ingewikkelde verhaal, en dat je als kijker toch ineens een onbewuste observatie techniek voelt opkomen vanuit je luie stoel, is dit voor mij een hersenbrekende film die voldoende interessant is om naar te kijken.

In een ver verleden heb ik best wat gelezen over de theoriën van deze grote namen, waarop onze hedendaagse psychoanalytische ideeën nog steeds gebaseerd zijn. Dus al gravende naar herkeningspunten en tegelijkertijd meegevoerd door het toch wel heel bijzondere acteerspel van een in mijn beleving niet zeer aantrekkelijke mejuffrouw Knightly. Deze van zichzelf zeer tengere, groot oogige, breed mondige dame gaat zó op in haar acteerspel, dat ze niet alleen haar gespeelde angst en intelligentie laat zien, maar haar spel beklijft ook behoorlijk in haar uiterlijk. Ze is de angst en de gekte die ze speeld en dat vind ik toch wel heel erg knap.


	

, , , , ,

One Response to Fimreview: A Dangerous Method

  1. Miek37 april 21, 2012 at 11:28 am #

    Afgelopen week gezien, ik vond Keira Knightly eerlijk gezegd niet overtuigend overkomen in haar rol van geesteszieke maar dat komt wellicht omdat ik haar teveel andere personages heb zien spelen die daar ver vanaf staan.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag