Gewiste geschiedenis, Elim

 Roel schreef de redactie van Hofstijl gister het volgende:

“Ik fietste onlangs door de De Ruyterstraat en ontdekte dat bij nummer 33 de zo vertrouwde Hebreeuwse letters van de gevel waren gehaald. Er stond in het Hebreeuws: אֵילִם‎, Elim, dat oase betekent.

Die Letters zaten daar meer dan 72 jaar aan de gevel. Zelfs de Duitse bezetters lieten deze letters aan de gevel hangen… en nu zijn ze verdwenen!

Wordt de geschiedenis die met deze letters verbonden was in een klap gewist?
Was men deze tekst op de gevel zoveel jaar na dato gewoon zat?
Verkoopt het pand niet zo lekker met zo’n tekst aan de gevel?
Of wil men het gilde der koper- en bronsdieven voor zijn ?”

Het pand De Ruyterstraat 33 heeft een geschiedenis die niet vergeten moet worden.

Ik citeer jackvandertang.blogspot.com:

(…) We vertelden van de historie:
We zijn dan in de jaren 30 en het is het verlangen van ds. Rottenberg (joodse dominee) dat er een Beth Hamidrash ( = Joods studiecentrum) in Den Haag zou komen. Na jaren van bidden en activiteiten om dit project van de grond te krijgen was het zover.

23 september 1939 (grote verzoendag 5700) werd de eerste steen gelegd door mevrouw Zalman.
Op 26 juni 1940 werd het pand officieel geopend. Dit terwijl de nazi’s al ons land bezet hadden. Helaas werd broeder Rottenberg al snel door de Duitsers opgepakt en afgevoerd naar een concentratiekamp en overleed op 19 januari 1942.

We hebben al diverse getuigenissen mogen horen hoe br. Rottenberg heeft mogen getuigen van zijn messias Jesjoea.
O, wat heeft deze man een fundament gelegd voor deze bediening.

Ik herinner me dat we op een avond aan het bidden waren voor het pand dat ik een beeld kreeg.
Zoals de postkantoren een stempel zetten op de postzegels, zo zag ik de Here God een stempel plaatsen op het gebouw. Het gebeurde met kracht zoals je dat ook wel ziet op het postkantoor als er gestempeld wordt.
Vanaf de nieuwbouw staat op het pand in het Hebreeuws Elim ( = oase). Ik zag dat dit het stempel was wat het gebouw kreeg en met andere woorden: “Dit gebouw is van Mij. Het is gebouwd voor Mijn schapen”.
(Is het niet apart dat de Duitsers dit er op hadden laten zitten aan de gevel?) …

Is het toeval dat dit jaar het christelijk Paasfeest samenvalt met het joods Paasfeest, Pesach, dat herinnert aan de vlucht van het Joodse volk uit Egypte? Bij die uittocht leidde Mozes zijn volk via de Rode Zee door de woestijn richting hun heilige land. Zoals te lezen in Exodus 15:27.

Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterfonteinen, en zeventig palmbomen; en zij legerden zich aldaar aan de wateren.

Lees hier meer over dominee A.M.J. Rottenberg.

CC-foto’s en info: Roel Wijnants.

, , , , , , , , ,

2 Responses to Gewiste geschiedenis, Elim

  1. Roel Wijnants april 8, 2012 at 1:39 pm #

    .Staat er mooi op bedankt ,we moeten waken over onze historie om het heden te begrijpen .
    Historie moet je doorvertellen niet wegmoffelen .

  2. Interniek april 18, 2012 at 10:35 pm #

    Wat een ongelooflijk mooi verhaal. Echt Roel en Maup, dat mensen dit kunnen veronachtzamen daar moeten wij voor waken. Misschien iets voor Ons Den Haag, het blad van de vrienden van Den Haag! Bedankt.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag