Kastanjes

Den Haag is onbetwist de meest Groene Stad aan Zee, maar loopt desondanks hopeloos achter wanneer het over groene gevels, daken en schoolpleinen en stadslandbouw gaat. Gelukkigerwijs hebben we tientallen enthousiaste inwoners die tussen volle agenda’s van werk, sport en vrijwillige bestuursfuncties door onze stad vergroenen.

Zo gooit men in de Uitvinderswijk –in het diepste geheim- één dezer dagen duizend zaadbommen en granaten over de heg. Een groep supporters kneed graag een handje mee aan de klei-compost bommetjes vol bloemenzaden. In het Zeeheldenkwartier zijn leuke groene moeders met de aanleg van een klein paradijs begonnen, waar kinderen spelen terwijl de tomaten gul groeien. Mevrouw Aardpeer poot hier en daar knollen die ondergronds zachtjes juichen, de actiegroep Laat de Laan de Laan verzet zich met hand en hark tegen de kap van 264 bomen, in de tuinen van Het Groene Oordtje gaan de tuiniers lekker door met zaaien ondanks dat NS Vastgoed BV het perceel wil ruimen, vrijwilligers schrobben de steiger van de Ooievaart en zetten de bloemetjes buiten en in de Emmahof hebben bewoners inmiddels zoveel gezaaid dat de datum voor het oogstfeest al in de agenda gezet kan worden.

Nu spreekt het tot 2015 vigerende programma Groen Kleurt de Stad groots over groen als cultuurhistorische, recreatieve, natuur-, biodiversiteits-, welzijns-, belevings-, gebruiks-, monumentale, symbolische, sportieve en economische waarde. Ook staan er alinea’s over het realiseren van parken en sportvoorzieningen, informaties over heemtuinen, amateurtuinen en hobbytuinen, een intentie voor openluchtrecreatie op de kaden en een plan tot groene dialoog. Helaas staan in de Structuurvisie Den Haag 2020 de lánge termijnvisies: het gemeentebestuur kiest voor ‘uitbouw van Den Haag als internationale stad van recht en vrede en voor profilering als regeringsstad. Daar moet ruimte voor gereserveerd worden. Dit zal mogelijk leiden tot herpositionering van bestemmingen, verlies aan groen en/of intensivering van het gebruik van het bestaande groen’.

A fortiori: we boffen met al die Hagenaars en Hagezen die onverdroten peultjes poten, schoolpleinen vergroenen en bermen inzaaien. En wat zijn wij gelukkig dat herman de vries (onderkast uit respect voor de natuur) in het Wateringse Veld een bomen openluchtmuseum van 400 unieke soorten wilde aanleggen. Het bijbehorende prachtige Bomenboek is door de mooie verhalen méér dan een catalogus. Dat de wethouder in het voorwoord trots spreekt over de ‘prachtige rijen kastanjes aan Het Voorhout’ zegt genoeg. Ach, laten we die kleine faux pas vergeven. Wat maakt het ook uit. Zolang Den Haag maar groen blijft.

, , , ,

One Response to Kastanjes

  1. karin r. april 9, 2012 at 6:36 pm #

    en van wat voor soort papier is dat boek gemaakt?

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag