Boris van der Ham stopt als Kamerlid

Vandaag bracht D66 het nieuws naar buiten dat Tweede Kamerlid Boris van der Ham zich niet verkiesbaar meer zal stellen. 10 jaar lang was hij kamerlid.

Gemeenteraadslid voor D66 in Den Haag, Martijn Bordewijk, (en ook Hofstijl teamlid) vroeg ik naar een korte reactie:

Het is altijd jammer als een gelouterd en gedreven kamerlid stopt. De kamer heeft er een inhoudelijk verlies aan. Hopelijk blijft hij het vrije woord ‘prediken’ zoals we van hem altijd gewend zijn: Over vrijzinnige en liberale onderwerpen als de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van het individu sprak hij zich eloquent uit in zijn vrijzinnige lezingen (www.vrijzinnig.com). Ik begrijp het goed dat hij “honger heeft naar iets nieuws” (zie bericht op d66.nl) Dat is toch ook wel typisch de D66-er in hem, denk ik. Ook de afdeling D66 Den Haag kent hem als iemand met veel inzet en passie, vooral ook voor het onderwijs; zo was hij vaak van de partij bij onze conciërge van het jaar verkiezingen. En we zijn hem als partij natuurlijk veel dank voor zijn jarenlange inzet verschuldigd.

(foto onder Creative Commons BY-NC: Roel Wijnants)

, , , , , , ,

2 Responses to Boris van der Ham stopt als Kamerlid

  1. Maup juni 12, 2012 at 4:07 pm #

    Erg jammer. Ik heb eens op hem gestemd (niet de laatste keer) en ben altijd veel meer op hem gesteld geweest dan op het huidige D66-opperhoofd, die veilingmeester.
    Ik zal zijn liberale, agnostische http://www.vrijzinnig.com trouw blijven volgen.

  2. Roel Wijnants juni 12, 2012 at 4:52 pm #

    Weer een toffe peer minder in de fruitmand

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag