Melktandjes en verstandskiezen vergelijken


Volgens ‘deskundigen’  (wie dat ook mogen zijn) rijzen de tandartstarieven de pan uit. Dat zou het resultaat zijn van ‘de vrije marktwerking’ die door Den Haag is ingevoerd. Die wordt al twee decennia gepredikt door diverse partijen op het Binnenhof. Niet alleen gepredikt, maar is ook omgezet in daden.

Weg met de overheidsbemoeienis. Verkoop het staatsaandeel in (nuts)bedrijven. De NS, de electriciteits- en gasbedrijven, de PTT, de KLM, Fokker etc. Gooi ze tussen de wolven van de vrije markteconomie.

Als alibi werd de Europese mededingingswet aangevoerd en in werkelijkheid werd de staatskas gevuld om – ook de destijds – heersende staatsschulden in te lossen. En naar ‘de burger’ : het zou goed zijn voor de klanten / afnemers. Concurrentie maakt de bedrijven scherper. Inmiddels – zoveel jaar verder – weten we wel beter. De saillante details zal ik u onthouden.

De politiek heeft blijkbaar- als afleidingsmanouvre van bovenvermelde – een zwart schaap gevonden: De tandartsen. Missen ze iets? Ja, en ze missen niet ‘iets’ maar veel.

Misschien een idee om – naast de Eerste-Kamercommissie Privatisering –  een Parlementaire Enquetecommissie in te stellen met als opdracht: het doorlichten van de wildgroei van thuiszorgorganisaties.

Met betrekking tot: functioneren, berekende tarieven aan klanten, salariëring directie en management, winst op medische hulpmiddelen etc.

Mijns inziens is een wortelkanaalbehandeling bij die thuiszorgorganisaties meer op zijn plaats dan het vullen van een gaatje bij de tandartsen.

Foto: CC BY SA Martijn van Exel

, , , , ,

2 Responses to Melktandjes en verstandskiezen vergelijken

  1. Miek37 juni 27, 2012 at 3:46 pm #

    Gisteren dreigde minister Schipper van Volksgezondheid het tandartkosten expiriment te zullen stoppen als de tandartsen de tarieven niet omlaag zouden brengen, zij was nl. in de veronderstelling dat de tarieven met dit expiriment juist omlaag zouden gaan vanwege de vrije markt werking, volkomen wereldvreemd dat soort mensen, net als Hans Hoogervorst die destijds bij hoog en bij laag bleef beweren dat de ziektenkostenverzekering niet omhoog zou gaan.

  2. eric juni 28, 2012 at 8:28 pm #

    Je bent minister en je kan niet zien aankomen wat de rest van Nederland wel kan: er is geen marktwerking EN schaarste dus: tarieven omhoog. Dan ben je toch regelrecht incompetent. Niet geschikt om zwaarwegende beslissingen te nemen. En dat gaat dus ook beslissen dat we de rest van de gezondheidszorg kunnen verkwanselen aan een paar markt partijen. Want echt, de tarieven gaan vanzelf omlaag. Al een aantal jaar wordt de simplistische neo liberalistische uitverkoop gehouden. De mensen die het prediken hebben hooguit een of twee jaar middelbare school economie gehad, en niet bijzonder goed opgelet. Monopolie, oligopolie, economische psychologie: ze hebben geen flauw idee maar babbelen wel raak en voeren de duistere agenda uit, ingefluisterd door allerhande lobby clubs die veel geld krijgen van rijke figuren die nog veel meer geld ermee gaan verdienen.

    Dit soort personen liegen ons al jaren voor op allerlei terreinen. Alleen heet het geen liegen als je incompetent ben en geen weet hebt. En dan moet je in de bladen lezen dat die Schippers zo intelligent is. Is ze nu tegen beter weten EVIL of zijn die anderen nog veel incompetenter (als in: eenoog in het land der blinden……..) ze brengen nederland aan de rand van de afgrond met hun uitverkoop.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag