Hoe kunnen de podiumkunsten gered worden?

Onze Rijksoverheid stelt:

Muziek, theater en dans vormen samen de podiumkunsten. De Rijksoverheid wil dat vraag en aanbod van de podiumkunsten beter op elkaar zijn afgestemd. Dit voorkomt een overaanbod van producties waar te weinig publiek voor is. Daarom bezuinigt de overheid op de podiumkunsten en krijgen minder culturele instellingen subsidie. Tegelijkertijd is er een goede spreiding van podiumkunsten over het land.

Nu heeft Het Fonds Podiumkunsten vorige week advies uitgebracht over de subsidieverstrekking voor 2013. Voor onder andere Toneelgroep De Appel resulteerde dat in een positief advies, maar vanwege ontoereikend budget werd de subsidie aanvraag niet gehonoreerd. Zelf schrijft De Appel er dit over:

Advies van het Fonds Podiumkunsten pakt niet goed uit voor Toneelgroep De Appel. Het Fonds is heel positief over De Appel, maar er is onvoldoende geld beschikbaar en daarom verliest De Appel haar volledige subsidie van 540.000 euro. Dat betekent dat het gezelschap niet op de huidige voet kan doorgaan.

En voor wie denkt “ja logisch, die kunst en cultuursector mag wel wat commercieler worden”, dit is niet de denkwijze geweest waarlangs gehandeld is. In het artikel met het advies van Het Fonds Podiumkunsten valt namelijk te lezen:

Bij het Fonds lag daarom de nadruk op podiumkunstvormen die niet in het commerciële circuit of in de basisinfrastructuur tot stand worden gebracht. De consequenties hiervan zijn dat het Fonds vanaf 2013 relatief veel jeugddans en kleinere (muziek)theatergezelschappen subsidieert, uit elk belangrijk genre tenminste één festival, meer relatief grote muziekensembles, minder teksttheater en geen opera en musical.

Wat is de oplossing, hoe kunnen de podiumkunsten gered worden?

→ Zal zij zich meer op de promotie (1 van de 4 P’s uit de marketingmix) moeten richten?
→ Moet zij met crowdfunding aan de lag moeten?
→ Beter leren omgaan met sociale media, door het zelf te doen?
→ Inhoudelijk zich druk moeten gaan maken om zoiets als ‘doelgroepen’?
→ Meer sponsoring, met bedrijven samen gaan werken?
→ Met locale blogs aan de slag gaan om de wedstrijd om aandacht te winnen? (*).
→ Stoppen, want zonder geld kun je weinig doen?
→ … vul zelf maar aan! …

De Regentes heeft de handdoek al in de ring gegooid.

* = bloggers weten dat drommels goed: op internet is de aandacht schaars, dus die wedstrijd probeert elke blogger te winnen

P.S. Tip voor De Appel: ik kon alleen een klein plaatje van De Appel vinden. Een goede media-kit is dus wenselijk. Liefst zonder copyright-restricties vanuit de gedachte: maak het de media makkelijk om over je te schrijven! Dit geldt overigens voor alle festivals en theaters. En bedrijven trouwens ook.

, , , , , ,

Comments are closed.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag