Third Place

Er trekken steeds meer mensen naar de stad. Daar is een grotere kans op werk, er zijn meer opleidingsmogelijkheden, er zijn meer kansen op sociale contacten en er is meer culturele input om je creativiteit te voeden. Zij die het kunnen weten, stellen dat de trek naar de steden in de komende jaren nog groter wordt, en dat geldt niet alleen voor ons kleine Den Haag.

De toename, die op dit moment in alle hevigheid plaatsvindt op het zuidelijk halfrond, zal leiden tot nieuwe supermetropolen. Verrassend is de enorme groei van steden als Bogota, Nairobi, Jakarta, Sao Paolo, Delhi en Istanboel maar daar zijn het vooral de krottenwijken die expanderen. De wens tot wonen in de stad leidt in Nederland in elk geval niet meer zoals vroeger automatisch tot de aanleg van nieuwe tuinsteden, wijken vol hoogbouw, (Vinex) wijken of zelfs geheel nieuwe steden. Liever gaan we inbreien, iets waar Den Haag al voor heeft gekozen. Om de levendigheid te verbeteren moeten we de stad verdichten, de plinten gaan gebruiken, waterwonen toestaan en gebouwen transformeren. In ieder geval zullen er de komende jaren meer mensen bijkomen, ook in onze stad.

Stadsgeografen benoemen de  woonomgeving als the first place. Je werkomgeving is de second place. En daar waar je mensen kunt ontmoeten, kunt werken en netwerken maar ook kunt ontspannen  is de third place. Nu is het de taak van ‘de stad’ om op loopafstand van de first en second places, third places te creëren of in elk geval de kans te geven om ze te laten ontstaan.

Van ‘onderaf’ wordt ook nagedacht over deze publieke plekken die zo’n grote rol gaan spelen in de stad van morgen. De trein, de bibliotheek, de lobby van een theater en dat nieuwe hippe coffee café zijn plekken waar de stadsbewoner wil zijn, zitten, werken. Maar de echte third place blijkt het park te zijn. Er is geen stadser plek te benoemen die hipper is dan het park. En niet, zoals Ebenezer Howard (1902) bedacht toen hij zijn Garden City beweging oprichtte, om arbeiders voldoende licht en lucht in hun schaarse vrije tijd te bieden. Nee, we zijn graag in het park om mensen te ontmoeten, om er, dankzij wifi, te studeren en te werken. In Den Haag zie je dagelijks tientallen mensen op het gras van de Koningstunnel zitten. Als de Piaggio van de barista voorbij rijdt vindt zijn koffie gretig aftrek. In september doe ik een groot groenonderzoek en heb alvast een vraag: in welk park bent u graag te vinden?

2 Responses to Third Place

  1. Eduard augustus 14, 2012 at 9:21 pm #

    Wij wandelen veel in het Segbroekpark (naast de deur) en het Westduinpark (de duinen, dus).

  2. Edwin IJsman augustus 15, 2012 at 6:12 pm #

    Heb jij een achtergrond in de architectuur of stedenbouw of op andere wijze hier een band mee? Het lijkt mij interessant om eens van gedachten te wisselen over dit onderwerp dat jij nu aandraagt.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag