The Piano Player, zaak heropend


De zaak Thom Karremans, alias the Piano Player, wordt weer geopend. Nabestaanden van de door Mladić uitgemoorde moslimmannen uit de enclave Srebrenica achten Karremans verantwoordelijk voor die daad en eisen financiële compensatie.

Het handelen van Karremans destijds verdient niet de schoonheidsprijs, daar waar het gaat over zijn uitspraken tijdens en na het debacle.

Laat ik vooropstellen: het was bij voorbaat al een kansloze ‘vredesmissie’ (voor zover vredesmissies überhaupt kansrijk zijn).

Wat doe je en kan je doen met wat handvuurwapens, wanneer je  geconfronteerd wordt met een zwaarbewapende  tegenpartij (tanks en artillerie) die van slechte zin is en schijt heeft aan de VN? Én de gevraagde luchtsteun blijft uit vanwege allerlei diplomatiek gezever over en weer?

Dan sta je met je rug tegen de muur en moet je afwegingen maken. En dat heeft Karremans gedaan. Wanneer hij destijds wist wat hij nu achteraf weet, had hij hoogstwaarschijnlijk dezelfde besluiten genomen.

Luitenant-Kolonel Thom Karremans is niet degene die in de beklaagdenbank hoort. Dat is zoiets als de volgende metafoor:

“Een man rijdt zich dood tegen een lantaarnpaal. Oorzaak: hij werd afgeleid door een prachtige vrouw die overstak. Nu claimt de echtgenote van de bestuurder een schadevergoeding bij de prachtige vrouw. Zij zou de oorzaak zijn van zijn dood. En als dat niet lukt kan ze altijd nog de lantaarnpaal aansprakelijk stellen…!”

In het beklaagdenbankje horen Mladić en zijn politieke trawanten en superieuren. Zij hebben direct de moord op meer dan 8.000 mensen in Srebrenica op hun geweten. Indirect zijn VN-medewerkers en (inter)nationale politici en ambtenaren verantwoordelijk voor het door hun uitgezette en falende beleid.

Wanneer de nabestaanden menen recht te hebben op een schadevergoeding, dan zullen zij zich moeten wenden tot de Servische regering. Er is geen enkele reden te bedenken waarom wij – Nederlandse belastingbetalers – welke vorm van schadevergoeding dan ook zouden moeten betalen aan de nabestaanden van het Srebrenica-drama.

, , , , , , , , , , , ,

4 Responses to The Piano Player, zaak heropend

 1. Jos augustus 16, 2012 at 7:33 pm #

  Schandalig dat men Thom Karremans wil vervolgen. Een onmogelijk taak krijgen en dan met het inzicht van nu door mensen vanuit de luie leunstoel bekritiseerd worden.

 2. Maup augustus 16, 2012 at 9:13 pm #

  Hoewel ik het grotendeels met je eens ben vind ik je metafoor vrij krom en onlogisch. Citerend.

  “Een man rijdt zich dood tegen een lantaarnpaal. Oorzaak: hij werd afgeleid door een prachtige vrouw die overstak. Nu claimt de echtgenote van de bestuurder een schadevergoeding bij de prachtige vrouw. Zij zou de oorzaak zijn van zijn dood. En als dat niet lukt kan ze altijd nog de lantaarnpaal aansprakelijk stellen…!”

  Je vergelijkt een toevalligheid, man afgeleid door vrouwbeeld, met een oorlogsituatie, waarin de bedoelde beschermende taak van Dutchbat aldaar. … andere koek. Het is eenvoudig in een drogrede te trappen, dat wel.
  Nederland, in casu het Nederlandse leger ontduikt en ontwijkt haar verantwoordelijkheden schaamteloos en ‘om je te schamen’ al generaties.

  Was dat off topic?

 3. ger augustus 16, 2012 at 9:14 pm #

  Een Hagenees, Voorhoeve, is verantwoordelijk voor de gemaakte blunders.

 4. Miek37 augustus 17, 2012 at 3:27 pm #

  En dan was er ook nog dat beruchte fotorolletje wat op miraculeuze wijze tot 2 keer toe leek te zijn verdwenen…

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag