CPB: doorberekenen is speculeren

CPB leert het volk dat doorberekenen een kwestie van speculeren is. Daarom is het nogal verbazingwekkend dat ook gisteravond tijdens het debat op Nederland 1 bij Knevel en Van Den Brink de cijfers van het Centraal Plan Burea als feiten gehanteerd werden. Magazines en kranten doen dat precies zo. Dit terwijl het om zuiver speculeren gaat. De economie en het gedrag van mensen laat zich niet voorspelen in dat soort exacte cijfers. Wat tot vervolg heeft dat de cijfers van het CPB meestal niet kloppen. Google er maar eens op. Op die manier kom je er ook achter dat het CPB soms zelfs ordinaire rekenfouten maakt.

Coen Teulings, directeur van het CPB bevestigt dat zelf:

Er is altijd een zekerheid van ramingen, dat ze niet uitkomen. De economische werkelijkheid kan alle kanten uitgaan en dat het precies wordt zoals wij ramen is wel zeer onwaarschijnlijk.

En dan zeggen we “dat klinkt eigenlijk wel heel gek dat je iets uitrekent tot 2070, dat kan niet waar zijn”, dat klopt.

Het CPB doet natuurlijk niet aan bezuinigingen, want wie moet anders het effect van die bezuinigingen doorberekenen?

, , ,

One Response to CPB: doorberekenen is speculeren

  1. Raasveldt augustus 31, 2012 at 11:33 am #

    Nederland is ook het enige land waar die geheel nietszeggende koopkrachtplaatjes gehanteerd worden.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag