Occupy op herhaling

Foto: Marco Raaphorst

De demonstranten van Occupy Den Haag keren vandaag terug naar het Malieveld. Of zij ook daadwerkelijk tenten op zullen zetten is de vraag. De uitslag van een rechtszaak die gistermiddag plaatsvond zal dit bepalen.

De occupiërs, die op vrijdag 13 juli na een overname door ‘hostile audience’, zoals genoemd door hun advocaat Marcel Schuckink Kool, werden ontruimd door de politie, wensten met de status quo geen genoegen te nemen en deden vorige week een nieuwe aanmelding voor een demonstratie. De kern van de demonstratie is, in de woorden van de demonstranten, ‘De nacht van de hoop, een demonstratie waarin we stem willen geven aan allen die geen stem hebben in deze verkiezingen: ongedocumenteerden, daklozen en gemarginaliseerde kansarmen.’ Dit is een nobel streven, maar de vraag blijft of de demonstranten deze keer het hoofd kunnen bieden aan die kansarmen die de demonstratie de vorige keer deden ontsporen. De onenigheden tussen een groep nieuwkomers en een tweetal daklozen leidden toen tot een incident waarin zelfs een demonstrant gebeten is door de pitbull.

Dit was de kern van het betoog van de Gemeente, vertegenwoordigers van de burgemeester en politie, die gistermiddag tegenover Occupy in de rechtszaal stonden in een kort geding. Wederom vreesde de Gemeente ongeregeldheden, waarbij als concreet voorval de dakloze met pitbull werd genoemd die het kamp op 8 juli 2012 overnam. Occupy stelde hier tegenover dat contact met de politie is gezocht, waarin om hulp is gevraagd, maar dat hier door de politie niet op is gereageerd. De advocaat van Occupy suggereerde dat de situatie in de week van 13 juli er veel van weg had dat de politie misbruik had gemaakt van de overname van het kamp om tot ontruiming over te kunnen gaan.

Occupy betoogde in haar verhaal dat de verboden die de gemeente naar aanleiding van de aanmelding van haar demonstratie had gedaan het fundamentele karakter en de vorm van de demonstratie zouden aantasten. De verboden betroffen: het opzetten van afgesloten ruimten (tenten), koken op gas en het verblijf op het terrein tussen 22:00 en 06:00. Hierop antwoordde de gemeente dat, naar mening van de burgemeester, het nachtelijk verblijf niet onder bescherming van de Wet Openbare Manifestaties viel. Dat dit in tegenspraak is met een vonnis van de Haagse rechtbank van eerder dit jaar, pareerde zij door te wijzen op een vonnis van de Amsterdamse rechtbank. De advocaat van Occupy stelde hier weer twee vonnissen uit Utrecht en Rotterdam tegenover, die het Haagse vonnis ondersteunden. Deze shoot-out met vonnissen leidde bij schrijver dezes tot de vraag of de burgemeester er verstandig aan heeft gedaan een oordeel van de rechtbank in Den Haag in twijfel te trekken.

Zo kende de rechtszaak een bewogen einde, waarin de emoties en frustraties bij beide partijen zichtbaar opliepen. Met name de partij van de burgemeester maakte geen gelukkige indruk. Het vonnis volgt vanochtend om tien uur. Occupy Den Haag heeft al aangekondigd bij een gunstige uitspraak om elf uur ’s ochtends de eerste tent aan te laten rukken.

Wordt vervolgd..

, , , , , , ,

6 Responses to Occupy op herhaling

 1. Raaphorst september 11, 2012 at 9:29 am #

  Mooi verslag! Ben benieuwd naar de uitslag.

 2. Edwin IJsman september 11, 2012 at 10:55 am #

  Een gerechtelijke uitspraak is binnen:

  Occupy mag 24/7 demonstreren op het Malieveld, maar niet in afgesloten ruimtes (tenten). Wel mag er gekookt worden.

  Er is nog onenigheid tussen Occupy en de politie over de preciese locatie op het Malieveld. Hoewel de rechter hier gistermiddag over sprak in de rechtszaal, komt deze niet in de uitspraak voor. Overleg tussen Occupy en de politie vindt momenteel plaats.

 3. Jetje september 11, 2012 at 11:15 am #

  Cool, ik was gisteren bij de rechtszaak. Was spannend.

 4. Edwin IJsman september 11, 2012 at 11:45 am #

  Voorzover mijn fysieke toestand (zwaar uitgeput momenteel door verkoudheid, slaapgebrek en medicatie) het toestaat zal ik vandaag verslag doen via mijn twitter-account. (@edwinijsman)

 5. Opa water september 12, 2012 at 10:17 am #

  Mooi verslag Edwin Het demonstratie recht enigzins gewaarborgt , een mooi succesje behaald door een groepje mensen die at least nog helder waren in de bovenkamer.
  Wel jammer dat de occupiers vooralsnog moeten opereren vanuit een party tent …
  Transparant is zo’n constructie wel , maar ik ben bang dat bij de eerste de beste windhoos de infrastructuur van occupy Den Haag het zal begeven .
  De burgervader zal het weerbericht met spanning te gemoet zien.

 6. Edgar Neo september 14, 2012 at 9:15 am #

  Mooi verslag, Edwin.
  Ter aanvullig: we hebben een Safer Space Policy die one moeten helpen escalates en excessen als laatst te voorkomen.

  Meer info hierover is te vinden op: http://www.occupydenhaag.org/2012/09/spelregels-occupy-den-haag-safer-space-policy-nl-eng/

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag