Ockenburg – het verborgen toekomstbeeld

Aanzicht Ockenburg zoals het nu is.

Aanzicht Ockenburg zoals het nu is.

Iets wat gewoon fraai oogt, daar hebben ze in Den Haag – en op vele andere plekken in Nederland – moeite mee om dat zo te houden. We hebben snel even een art-impressie gemaakt aan de hand van een willekeurig stuk hoogbouw, dat we achter het fraaie landhuis hebben gephotoshopt. Een dergelijk beeld ben ik namelijk nog nergens in de plantekeningen voor het te bouwen hotel tegen gekomen. Maar het is wel van belang dit even te weten, dat het zo gaat worden, tenzij de raadscommissie zich woensdag anders uitspreekt.

Ockenburg, zoals het ongeveer gaat worden, als Ockenburg, zoals het ongeveer gaat worden, als woensdag 26 september de raadscommissie instemt.de raadscommissie instemt.

Ockenburg, zoals het ongeveer gaat worden, als woensdag 26 september de raadscommissie instemt.

Velen hebben de petitie hiertegen al gestekend en het kan nog tot 11 oktober.

Mocht de plannen afketsen, dan zijn we de Haagse Stads Partij (die ik als een witte raaf onder de Haagse politieke partijen beschouw) veel dank verschuldigd.

Oproep
Volgt hier de oproep van de tegenstanders om naar de betreffende raadscommissievergadering van 26 september te komen:

Tijdens een wandeling over het Landgoed gaven diverse raadsleden aan, geschrokken te zijn van de plannen van de Gemeente en deze raadsleden vroegen ons of wij als bewonersgroep ook naar een alternatief plan hebben gezocht. Gebleken is, dat het in ieder geval mogelijk is, het door de Gemeente vereiste ‘te bebouwen’ volume, ook direct naast het monumentale Landhuis te realiseren is, waardoor in ieder geval al veel natuur behouden zou kunnen blijven. We willen a.s. woensdag bewerkstelligen, dat Wethouder de Jong niet langer doof blijft voor ons protest en onze alleszins redelijke alternatieven!

Aanstaande woensdag, 26 september 2012, aanvang direct om 09.00 uur, is er een openbare vergadering van de Commissie Ruimte waarin het Ontwerp-bestemmingsplan Landgoed Ockenburgh e.o. behandeld wordt. Degenen die een Zienswijze hebben ingediend, kunnen deze dan nader toelichten (inspreken). Het programma van deze ochtend kunt u teruglezen op website van de gemeente.

Om de wethouder op deze ochtend te laten zien, dat grote delen van Loosduinen en wijde omgeving voor het hoognodig bijstellen van haar plannen zijn, roepen wij u allemaal op om op deze ochtend de vergadering in het Stadhuis te komen bijwonen!

Kom dus alstublieft allemaal naar het stadhuis
op woensdagochtend 26 september 9.00 uur!

Het is werkelijk 2 voor 12! De uitkomst van de vergadering op de 26e september 2012 is bepalend voor de raadsvergadering op 11 oktober 2012:
Op 11 oktober 2012 wordt namelijk de definitieve beslissing over de plannen voor het landgoed en het landhuis door de raadsleden genomen. En ook dan hebben wij uw steun en aanwezigheid op de tribune weer hard nodig! (de komende generaties zullen u dankbaar zijn!).
Wij zien u graag komende woensdag om 09.00 uur op de tribune bij de vergadering van de ‘Commissie Ruimte’ in de raadzaal van het Stadhuis, Spui 70, Den Haag!

Alvast bedankt!

 

, , ,

Comments are closed.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag